Sunday, October 22, 2017
FeaturedFood & Drink

Starbucks Buy 1 Get 1 FREE

starbucks

Where : Starbucks

Date : 10 Jan – 22 Feb 2017

Description :

พรุ่งนี้เตรียมพบกับโปรโมชั่น One for you, one to share

ซื้อเครื่องดื่มสตาร์บัคส์ ขนาดใดก็ได้ 1 แก้ว รับฟรี อีก 1 แก้ว ทุกวันอังคารและพุธ ตั้งแต่ 10 มกราคม – 22 กุมภาพันธ์ 2560 (เวลา 14.00 น. – 17.00 น.)

• จำกัดเครื่องดื่ม 2 แก้ว ฟรี 2 แก้ว/ท่าน

• เครื่องดื่มฟรี จะต้องมีราคาเท่ากับ หรือน้อยกว่าแก้วที่ซื้อ

• ยกเว้นสาขาในสนามบิน และการซื้อผ่านบริการ Drive-Thru ไม่รวมเครื่องดื่มที่ชงจากกาแฟ Starbucks Reserve™ น้ำผลไม้ทุกชนิด และเครื่องดื่มบรรจุขวดทุกประเภท

• ลูกค้า My Starbucks Rewards™ จะได้รับดาว และ cup earned (ซื้อเครื่องดื่ม 12 แก้ว รับฟรี 1 แก้ว) ตามจำนวนแก้วที่ชำระเงิน แก้วที่แถมจะไม่ได้รับ

• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด