Life Style

Airport Rail Link ใจดีโดยสารฟรี

airport rail link

airport rail link

Where : Airport Rail Link

Date : 13 Apr 2017

Description :

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จัดแคมเปญพิเศษต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ ให้ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปใช้บริการ ฟรี! ในวันที่ 13 เมษายน 2560

นายวิสุทธิ์ จันมณี กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ และเพื่อตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงวัยเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ บริษัทฯจึงเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ฟรี! ในวันที่ 13 เมษายน 2560 ตลอดวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 24.00 น. เพียงนำบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจำสถานีบริเวณห้องจำหน่ายตั๋วโดยสาร

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข Call Center 1690 หรือ ติดตามข่าวสาร กิจกรรม เส้นทางเดินรถและโปรโมชั่นต่างๆของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ผ่านทาง www.srtet.co.th,

www.facebook.com/AirportRailLink ,

Twitter : Airport Rail Link