Food & Drink

7-ELEVEN DISCOUNT COUPON

ฮาเก้นดาส

ฮาเก้นดาส

Where : 7-ELEVEN

Date : 26 – 28 May 2017

Description :

คูปองซื้อสินค้าราคาพิเศษ

ไอศกรีมฮาเก้นดาส แบบถ้วย (ทุกรสชาติ)

ปกติ 1 ถ้วย ราคา 109 บาท

แต่ถ้าโชว์คูปอง(รูปด้านล่าง)

ให้พนักงานสแกนบาร์โค้ด

ลดเหลือเพียงถ้วยละ ราคา 79 บาท

แค่ 3 วัน เท่านั้น (26 – 28 พ.ค. 60)

ที่ 7-Eleven

*จำกัดการซื้อคนละไม่เกิน 10 ถ้วย*

**เฉพาะสาขาที่จำหน่าย**