Food & Drink

Pizza Hut Pizza Of The Day

Pizza Hut

Where :  https://www.pizzahut.co.th/menu/pizza-of-the-day

Date : starts now

Description :

คุ้มจริง! พิซซ่าออฟเดอะเดย์ ถาดกลางเพียง 99 บาท กินได้ 5 วัน ไม่ซ้ำหน้า เลือกได้ทั้งหนานุ่มและบางกรอบ เฉพาะช่องทางออนไลน์เท่านั้น สั่งเลย https://www.pizzahut.co.th/menu/pizza-of-the-day