Home

IKEA SALE

Screen Shot 2560-06-24 at 11.31.14 AM

Where : IKEA

Date : 23 Jun – 9 Jul 2017

Description :

ช้อปเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านถูกใจในราคาพิเศษ 23 มิ.ย. – 9 ก.ค. 60 พร้อมส่วนลด 10% บริการขนส่งและประกอบติดตั้ง แล้วเจอกันที่อิเกียบางนาและภูเก็ต

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ po.st/IKEATH_Sale0617

 

Screen Shot 2560-06-24 at 11.31.31 AM

IKEA