Food & Drink

Starbucks Member Exclusive Buy 1 Get 1 FREE

starbucks

starbucks

Where : Starbucks

Date : 3 – 31 Jul 2017

Description :

สมาชิก Starbucks ซื้อ 1 แถม 1 ใช้สิทธิ์ได้ 4 ครั้ง ซื้อเครื่องดื่มได้สูงสุด 2 สิทธิ์/ครั้ง เครื่องดื่มฟรีจะต้องมีขนาดและราคาเท่ากับ หรือน้อยกว่าแก้วแรกที่ซื้อ