Food & Drink

วันพุธ- ปีไก่ ยังลดให้ 20 % by S&P

s&p wed

Where : S&P

Date : ทุกวันพุธ ถึง 31 ธันวา 2560

Description : เราก็ยังไม่หยุดรักทุกคน S&P กลับมาพร้อมกับสิ่งดีๆตอบแทนลูกค้าทุกคน ทุกวันพุธ ลดสุดๆ 20%
สำหรับสินค้าเบเกอรี่ที่ร่วมรายการ ตลอดปี 2560