Air Ticket

ไทยสมายล์ ชวนสัมผัสบริการแบบฟูลเซอร์วิส "จองแล้ว บินเลย"

Where : www.thaismileair.com

Date : สำรองที่นั่งวันนี้ -30 สิงหาคม 2560 เดินทาง 19 สิงหาคม 2560-30กันยายน 2560

Description :
เส้นทางในประเทศ
ราคาเริ่มต้นที่ 990 บาท*/ท่าน/เที่ยว (รวมทุกอย่างแล้ว)
เส้นทางต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้นที่ 2,190 บาท*/ท่าน/เที่ยว (รวมทุกอย่างแล้ว)
บินสบาย แบบไม่ต้องจ่ายเพิ่ม!

ฟรี! น้ำหนักกระเป๋าถึง 20 กิโลกรัม
ฟรี! อาหารว่างและเครื่องดื่มบนเที่ยวบิน
ฟรี! เลือกที่นั่งโดนใจ

สำรองที่นั่ง 19 – 30 ส.ค. 2560
เดินทาง 19 ส.ค. – 30 ก.ย. 2560

สำรองที่นั่งได้ที่ www.thaismileair.com และตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารสายการบินไทยสมายล์ใกล้บ้านคุณ
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด, ที่นั่งมีจำนวนจำกัดและอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน, ราคาเส้นทางต่างประเทศ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่สำรองบัตรโดยสาร