Food & Drink

ซื้อ 6 ฟรี 6 ชิ้น จาก Mister Donunt

Where : Mister Donunt Tesco Lotus

Date : 1- 30 กันยา 2560

Description :

วันนี้ – 30 กันยายน 2560

รับฟรีโดนัท 6 ชิ้น (ชิ้นละ 19.-) มูลค่า 114.-
เมื่อซื้อโดนัท 6 ชิ้น (ชิ้นละ 25.-)

เฉพาะสาขาที่อยู่ในห้างโลตัส เท่านั้น

เงื่อนไข
1. ใช้ได้ที่ร้านมิสเตอร์ โดนัท เฉพาะสาขาที่อยู่ในห้างโลตัส เท่านั้น
2. ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า