Shopping

มาแล้วจ้า คูปอง 7-11

แจกคูปองส่วนลด 30 บาท

เมื่อซื้อไอศกรีมฮาเก้นดาส คริสปี้ แซนวิช
(ทุกรสชาติ) ปกติราคาชิ้นละ 129 บาท
แล้วโชว์คูปอง(รูปด้านล่าง)
ให้พนักงานสแกนบาร์โค้ด
รับส่วนลด 30 บาท เหลือถ้วยละ 99 บาท

5 วันเท่านั้น( 3 – 7 ต.ค. 60)
ที่ 7-Eleven เฉพาะสาขาที่จำหน่ายเท่านั้น

โลชั่นฮาดะลาโบะ อาร์บูติน
ขนาด 30 มล.ปกติราคาชิ้นละ 119 บาท
แต่เมื่อโชว์คูปอง(รูปด้านล่าง)
ให้พนักงานสแกนบาร์โค้ด
ลดเหลือเพียงชิ้นละ 70 บาท

7 วันเท่านั้น ( 2 – 8 ต.ค. 60 )

มินิโรลครีมชีส 7- Fresh
ปกติราคาชิ้นละ 35 บาท
แต่เมื่อโชว์คูปอง(รูปด้านล่าง)
ให้พนักงานสแกนบาร์โค้ด
ลดเหลือชิ้นละ 29 บาท

7 วันเท่านั้น ( 1- 7 ต.ค. 60 )
ที่ 7-Eleven

 

คูปองลดราคาสินค้า

ชีสซี่ครัมเบิ้ล 7- Fresh
ปกติราคาชิ้นละ 30 บาท
แต่เมื่อโชว์คูปอง(รูปด้านล่าง)
ให้พนักงานสแกนบาร์โค้ด
ลดเหลือชิ้นละ 25 บาท

7 วันเท่านั้น ( 4 – 10 ต.ค. 60 )
ที่ 7-Eleven

*จำกัดการซื้อคนละไม่เกิน 10 ชิ้น*

 

พุดดิ้งไข่ชานม 7 – Fresh
ปกติราคาชิ้นละ 20 บาท
แต่เมื่อโชว์คูปอง(รูปด้านล่าง)
ให้พนักงานสแกนบาร์โค้ด
รับส่วนลด 5 บาท เหลือชิ้นละ 15 บาท

5 วันเท่านั้น ( 4 – 8 ต.ค. 60 )