Shopping

เสื้อภาพฝีพระหัตถ์ ปีระกา ที่ร้านภูฟ้า

Where : ร้านภูฟ้า

Date : วันนี้ – สิ้นเดือนตุลา 2560 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

Description : ร้านภูฟ้าขอเชิญท่าน เลือกซื้อเสื้อโปโลสีดำ จากภาพฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อสวมใส่ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 นี้ ในราคาพิเศษ 190 บาท จากราคาปกติ 380 ตั้งแต่วันนี้ หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
ร้านออนไลน์: http://www.phufa.org/shop/
รายละเอียดสาขาร้านภูฟ้า : http://www.phufa.org/branch-all/
“ร้านภูฟ้า จากภูมิปัญญาแผ่นดิน สู่การทำกินที่พอเพียง”