Air TicketUncategorized

Air Asia ร่วมกับ AIS เสนอโปรสุดพิเศษ รับส่วนลด 20%

Where : Airasia

Date : วันนี้ -5 พฤศจิกายน 2560

Description:

ส่วนลดบินลัดฟ้าราคาสุดคุ้ม

ซื้อเลย! ลูกค้าเอไอเอส รับส่วนลด 20% เมื่อซื้อบัตรโดยสารผ่าน AirAsia Mobile Application พิเศษ! โปรโมชั่น 3 วันเท่านั้น

สำรองที่นั่ง: 3 – 5 พ.ย. 60

เดินทาง: 3 ม.ค. – 26 เม.ย. 61

วิธีการรับสิทธิ์: ใส่รหัสโปรโมชั่น “AA20” เพื่อรับส่วนลด ที่ AirAsia Mobile Application ที่ www.airasia.com/airasiaonsale เท่านั้น

เงื่อนไข
เงื่อนไขของโครงการ
1. สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าเอไอเอสที่มียอดค่าใช้โทรศัพท์ เฉลี่ย 300 บาท / เดือนขึ้นไป
2. สงวนสิทธิ์จำนวนผู้โดยสารสูงสุดไม่เกิน 9 ท่าน / 1 Booking
3. จำนวน 100,000 ที่นั่ง ตลอดโครงการ / 4 ประเทศที่ร่วมโครงการไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ; AIS (ไทย) Maxis (มาเลเซีย) XL (อินโดนีเซีย) และ Globe (ฟิลิปปินส์)
4. โปรโมชั่นโค้ดสำหรับผู้ที่ใช้แอร์เอเชียโมบายแอพเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายของ AIS เท่านั้น โปรโมชั่นไม่มีให้บริการสำหรับการเชื่อมต่อผ่านระบบ Wi-Fi
5. ราคานี้ยังไม่รวมค่าภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ
6. ยกเว้นช่วงที่เป็นวันหยุดต่อเนื่อง ช่วงเวลาที่มีอัตราการเดินทางสูง และเส้นทางบิน Hawaii เงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินแอร์เอเชียกำหนด
7. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสายการบินฯ