Cosmetic & Beauty

ฉลองสาขาใหม่ที่เซ็นทรัล มหาชัย กับโปนสุดพิเศษ

Where: มัทสึโมโตะ สาขาเซ็นทรัลมหาชัย

Date: วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

Description:

มาแล้ววว โปรโมชั่นเปิดสาขาใหม่ มัทสึโมโตะ คิโยชิ สาขาที่ 14 เซ็นทรัลมหาชัย สาวๆโซนมหาชัยที่รอไปช๊อป ตอนนี้กำเงินในมือให้แน่น ไม่ต้องเดินทางไกล ไม่ต้องฝากหิ้ว เพราะวันนี้ เราจะยกญี่ปุ่นไปหาคุณ…เตรียมไปฟินพร้อมกัน 23 พย นี้ เซ็นทรัลฯมหาชัยแน่นอน

#เปิดสาขาตามใจคุณ
#พร้อมกระจายสาขาให้ทั่วประเทศ เพื่อกระจายความฟินครอบคลุมทุกพื้นนี้ เร็วๆนี้