Fashion

The Most Glamours Sale

 • Where : Lyn Around 
 • Date : วันนี้เป็นต้นไป 
 • Description :The most glamorous SALE is on! ✨🛍
  ⠀⠀
  Lyn Around End of season sale up to 50% off! (Fall/Winter’17 collection)
  ⠀⠀
  MY Card preview day – Dec 20, 2017
  Public day – Dec 21, 2017

  สิ้นสุดการรอคอย กับ End of season sale 🛍

  สำหรับ My Card preview day เริ่ม 20 ธันวาคม 60 แล้วนะ!! ใครเป็นสมาชิก My Card ถือบัตร กด app รอเลย!

  *สำหรับลูกค้าทั่วไปเริ่ม 21 ธันวาคม 60
  **สินค้าบางชิ้นอาจไม่ร่วมรายการ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้าร้าน

  #sale #lynaroundworld