Food & Drink

7-ELEVEN Discount Coupon

7-ELEVEN

7-ELEVEN Discount Coupon

7-ELEVEN
19 Jan 18 - 25 Jan 18 (Expired)

Description :

โชว์คูปองรับส่วนลด

ไอศกรีมฟูตะบะ มิลค์ช็อกโกแลต ไอซ์บาร์
หรือ ฟูตะบะ เจอร์ซี่มิลค์ ไอซ์บาร์
ปกติราคาชิ้นละ 38 บาท

เมื่อโชว์คูปอง ในรูปด้านล่าง
ให้พนักงานสแกนบาร์โค้ด
ลดเหลือชิ้นละ 25 บาท

7 วัน เท่านั้น (19 – 25 ม.ค. 61)
ที่ 7 – Eleven

**จำกัดการซื้อคนละไม่เกิน 10 ชิ้น**