Travel

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ร่วมฉลอง 236 ปี กรุงรัตนโกสินทร์

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ร่วมฉลอง 236 ปี กรุงรัตนโกสินทร์

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
21 Apr 18 (Expired)

Description :

ข่าวดีสำหรับแฟนๆ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์!!!

เนื่องด้วยในโอกาสครบรอบ ๒๓๖ ปี กรุงรัตนโกสินทร์…
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์เปิดให้บริการโดยไม่เสียค่าเข้าชม
ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ เพื่อให้คนไทยและคนต่างชาติได้ร่วมสัมผัสเรื่องราวอันทรงคุณค่าของกรุงรัตนโกสินทร์ตลอด ๒๓๖ ปี
.
งานนี้บอกได้คำเดียวว่า “ห้ามพลาด” อย่าลืมแต่งไทยมาร่วมชมนิทรรศการ พร้อมชมมหกรรมริ้วขบวนเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๓๖ ปี “ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล” บริเวณด้านหน้าอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์นะคะ
.
หมายเหตุ: มีรอบเข้าชมทุกๆ ๒๐ นาที ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐-๑๙.๐๐ น. (รอบเข้าชมสุดท้ายเวลา ๑๗.๐๐ น.) จำกัดจำนวนผู้ชมรอบละ ๓๒ ท่าน
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒ ๖๒๑ ๐๐๔๔ ต่อ ๑๒๑,๑๒๘