Food & Drink

Au bon pain Buy 1 Get 1 Free

au bon pain

Au bon pain Buy 1 Get 1 Free

Au Bon Pain
01 Jun 18 - 30 Jun 18 (Expired)

Description :

เที่ยงนี้อย่าลืมชวนเพื่อลงมาซื้อเครื่องดื่มที่ โอ บอง แปง ทุกสาขา เพราะว่าวันนี้เป็นวัน 1 แถม 1 สำหรับเครื่องดื่มเย็นและปั่นทุกแก้ว! ตั้งแต่เวลาเที่ยง จนถึง 17.00 น. วันนี้

แล้วเจอกันที่โอ บอง แปง ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาหน้าพระลาน)

#AuBonPainThailand #ABPPromotion
*เครื่องดื่มแถมจะต้องมีราคาที่เท่ากับหรือต่ำกว่าเครื่องดื่มแก้วที่ซื้อ และเป็นเครื่องดื่มเย็นและปั่น ขนาด M ขึ้นไปเท่านั้น
**เครื่องดื่มแถมไม่รวมถึงสินค้าฝากขาย และสินค้าโปรโมชั่นประจำเดือน
***โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนจนถึง 30 มิถุนายน 2018 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม