Fashion

JELLY BUNNY END OF SEASON SALE UP TO 40%

Jelly Bunny
15 Jun 18 - 31 Jul 18 (Expired)

Description :

JELLY BUNNY PUBLIC วันที 15/06/2018

🗣🗯🗯🗯END OF SEASON SALE UP TO 40% *

📍 Jelly Bunny ทุกสาขา =>http://bit.ly/2JiMg2S

📅 ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2561
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
หมายเหตุ

1] END OF SEASON SALE สำหรับลูกค้าทุกท่าน (ไม่ต้องใช้บัตรสมาชิก)

2] สินค้าลดราคาสูงสุด 40% เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ สามารถสอบถามรุ่นสินค้าและราคาได้ที่ Jelly Bunny ทุกสาขา

3] สินค้า sale ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้ทุกกรณี รบกวนคุณลูกค้าตรวจสอบสินค้าก่อนชำระเงิน

4] บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ยกเลิกได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า