Food & Drink

7-ELEVEN Discount Coupon

7-ELEVEN

7-ELEVEN Discount Coupon

7-ELEVEN
01 Aug 18 - 05 Aug 18 (Expired)

Description :

ก่อนกลับบ้านมากินติมกัน
เอาคูปองไปใช้กันได้เลย
ส่วนลด 30 บาท ไอศกรีมฮาเก้นดาส คริสปี้ แซนวิช(ทุกรสชาติ) เหลือ 99 บาท จากปกติ 129 บาท ใช้บาร์โค้ดนี้สแกนที่ร้านได้เลย
1 – 5 ส.ค. 61 ที่ 7-Eleven