Food & Drink

Farm Design Buy 1 Get 1 All Drink Menu

Farm Design

Farm Design Buy 1 Get 1 All Drink Menu

Farm Design
31 Oct 18 (Expired)

Description :

おSpecial !! Booooo ฮาโลวีนปีนี้พี่มูววว์มี ” Buy 1 Get 1 All Drink Menu ” 2 ช่วงเวลาด้วยกันตั้งแต่

11.00 น. – 14.00 น.
17.00 น. – 20. 00 น.

เฉพาะวันที่ 31 ต.ค. 61 นี้เท่านั้น พร้อมแล้วอย่ารอช้าา แฮรรรรรร่

• จำกัด 1 ท่านต่อ 2 สิทธิ์
• Mooooo’s Member ไม่จำกัดสิทธิ์ในการซื้อ
• เมนูที่ Farm Design BAKE CAFE ร่วมรายการด้วยเช่นกัน