Air Ticket

Thai Airways Japan Together

Thai Airways

Thai Airways Japan Together

Thai Airways
18 Dec 18 - 31 Mar 19 (Expired)

Description :

บินตรงสู่ โตเกียว กับการบินไทย
เพื่อสัมผัส แสง สี เสียง ของมหานครโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น

โปรโมชั่นบัตรโดยสารไป-กลับ เริ่มต้นเพียง 16,550 บาท/ท่าน
(ราคารวมภาษีและน้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม)

จองบัตรโดยสารและเดินทาง วันนี้ – 31 มีนาคม 2562

สำหรับเดินทางไป-กลับตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
* เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด