Fashion

CC DOUBLE O CHRISTMAS CELEBRATION

CC DOUBLE O

CC DOUBLE O CHRISTMAS CELEBRATION

CC DOUBLE O
25 Dec 18 - 31 Dec 18 (Expired)

Description :

CHRISTMAS CELEBRATION
– เมื่อซื้อสินค้าครบ 3,000 บาท
รับทันที GIFT VOUCHER มูลค่า 500 บาท
– เมื่อซื้อสินค้าครบ 5,000 บาท
รับทันที GIFT VOUCHER มูลค่า 1,000 บาท
สำหรับใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าในครั้งถัดไป
ตั้งแต่วันที่ 25 – 31 ธันวาคม 2561
ที่หน้าร้าน CC DOUBLE O ทุกสาขา