Movie

Major Cineplex Happy New Year 2019

Major Cineplex

Major Cineplex Happy New Year 2019

Major Cineplex
01 Jan 19 (Expired)

Description :

ฉลองปีกุน ดูหนังในราคาหมูๆ 🐷🍿
ต้อนรับปี 2019 ดูหนังพิเศษราคา 19 บาท / ที่นั่ง*
เฉพาะวันที่ 1 มกราคม 2019
ตั้งแต่ 00.00 น. – 12.00 น. 🎉🎉

เงื่อนไข
· ทุกเรื่อง ทุกรอบ ทุกประเภท ทุกระบบ
· เฉพาะเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขารัชโยธิน เท่านั้น
· เงื่อนไขเป็นตามที่ที่บริษัทฯ กำหนด