Food & Drink

Farm Design Buy 1 Get 1 All Drinks

Farm Design

Farm Design Buy 1 Get 1 All Drinks

Farm Design
23 Jan 19 (Expired)

Description :

12.00 น. เป็นต้นไปจนถึง 17.00 น. แฟนๆ พี่มูววว์ห้ามพลาดกับ ” Buy 1 Get 1 All Drinks ” เฉพาะวันที่ 23 ม.ค. 62 เท่านั้น

• ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
• ลูกค้า Mooooo’s Member ไม่จำกัดสิทธิ์
• ลูกค้าทั่วไปจำกัด 1 ท่าน / 2 สิทธิ์

#farmdesign #farmdesignthailand