Other

MUJI Clearance Sale

Muji

MUJI Clearance Sale

MUJI
21 Jun 19 - 30 Jun 19 (Expired)

Description :

ช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยมาถึงแล้ว MUJI Clearance Sale
พบกับสินค้าหมวดเสื้อผ้า จนถึงของใช้ในครัวเรือนลดสูงสุดกว่า 70% (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ)

ตั้งแต่วันที่ 21 – 30 มิ.ย.
ที่ เซน อีเว้นท์ แกลอรี่ ชั้น 8 ZEN @ centralwOrld