archiveMasumoto

Cosmetic & Beauty

ฉลองสาขาใหม่ที่เซ็นทรัล มหาชัย กับโปนสุดพิเศษ

Where: มัทสึโมโตะ สาขาเซ็นทรัลมหาชัย Date: วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 Description: มาแล้ววว โปรโมชั่นเปิดสาขาใหม่ มัทสึโมโตะ คิโยชิ สาขาที่ 14 เซ็นทรัลมหาชัย สาวๆโซนมหาชัยที่รอไปช๊อป ตอนนี้กำเงินในมือให้แน่น ไม่ต้องเดินทางไกล ไม่ต้องฝากหิ้ว...